Wat u wellicht ook wilt weten...

Privacy Verklaring

Privacyverklaring De Struytse Hoeck

Winkelcentrum De Struytse Hoeck, gevestigd aan Struytse Hoeck 334, 3223 DE te Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres: Struytse Hoeck 334, 3223 DE  Hellevoetsluis, Telefoon +31 (0)6 154 247 91

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Struytse Hoeck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@destruytsehoeck.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Struytse Hoeck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

De Struytse Hoeck neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Struytse Hoeck) tussen zit. De Struytse Hoeck gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: het vertsuren van e-mail via de e-mailverwerker Mailchimp.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Struytse Hoeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: e-mailadres tot afmelding door eigenaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Struytse Hoeck verstrekt geen persoonsgegevens, doch uitsluitend aan overheden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Struytse Hoeck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de link in onze Nieuwsbrieven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Struytse Hoeck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@destruytsehoeck.nl

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Winkelcentrum De Struytsehoeck sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.